Henrik Lilleengen

Ridder av første klasse i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Henrik er en person som har satt sitt preg på studentmiljøet på Ifi. Han har engasjert seg i en rekke foreninger, være det de godt etablerte eller dem han har vært med å starte selv. En imponerende egenskap er at han i tillegg til å være et drivjern som gjennomfører alt han lover også er veldig flink til å engasjere menneskene rundt seg.

Henrik har alltid noen prosjekter i ermet og har stort sett vært å se gjennom engasjementet sitt i Navet og Homebrew. Men Keiserinnen har merket seg at han nå også har involvert seg i en nasjonal forening for IT-foreninger som koordinator.

For sitt pågående engasjement og urokkelige ståpåvilje for studentmiljøet gjennom foreninger som Navet, Homebrew og Forente IT-foreninger tildeles tittelen Ridder av første klasse til Henrik Lilleengen.

Tildelt 2019

Foreninger/Organisasjoner