IFI-spillutvikling

Logo for IFI-spillutvikling

IFI-Spillutvikling er en frivillig og selvstendig studentforening ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Stiftet: i 2018

Formål:

  • å fremme spillutviklingsinteressen blant studentene ved Universitetet i Oslo, samt å være et bindeledd hvor studenter med interesse for spillutvikling kan utveksle kunnskap, jobbe med prosjekter sammen og, gjennom dette, danne et godt sosialt miljø.

Aktiviteter:

  • arrangere regelmessige foredrag / workshops med formål om å danne en grunnleggende forståelse innen spillutvikling, men også arrangere foredrag / workshop hvor arrangøren går dypere inn på enkelte emner innen spillutvikling. Det skal også arrangeres spillutviklingskonkurranser / game jams, med formål om at deltakerne i grupper, eller individuelt, skal utvikle et ferdig produkt innen en gitt tidsramme.

Annen informasjon