Svett

Navnet Svett spiller på den populært utbredte stereotypen av informatikere. Mange ser på informatikere som svette «nerder». Vi velger å spille videre på dette med et glimt i øyet.

Formål: Foreningens formål å fremme studenters interesse for spesielle informatiske fagområder. Fokuset vil ligge på å dele dybdekunnskap om fagrelaterte emner i sosiale omgivelser.

Aktiviteter: Vi arrangerer foredrag, workshops og konkurranser. Ved å fokusere på dybdekunnskap håper vi å kunne åpne flere studenters øyne for mer spesialiserte deler av pensum. Vi vil forsøke å introdusere medstudenter til dypere og mer tekniske aspekter ved den informatiske verden mens vi har det gøy.

Annen informasjon

Historie

Referanser

  1. Svett Ifi - Institutt for informatikk