UniPlay

UniPlay står for "University Play" og er en spillforening for norske studenter som er interessert i spill og det sosiale miljøet som kan skapes gjennom spill, diskusjoner og lignende.

UniPlay har som formål å:

Annen informasjon

Historie

Referanser

  1. UniPlay - Institutt for informatikk