Debatten "Kan datamaskinen erstatte politikeren?" arrangert, og ble Cybernetisk Selskabs første opptreden i medias søkelys

Dato: søndag 5. oktober 1969

Fra kapitlet "Høydepunkter i CYBs historie" i Cybernetisk Selskab 25 års-jubileumshefte:

CYBs kanskje største mediesuksess gjennom tidene er debatten "Kan data-maskinen erstatte politikeren?" 5.10.69 ble det organisert en panel-debatt hvor spørsmålet var i hvilken grad datamaskiner kunne forutsi de samfunns-messige utslag av politiske avgjørelser. Ville datamaskinen kunne overta rollen som politisk rådgiver? CYB hadde i anledningen trykket opp 3000 løpesedler. 250 tilhørere møtte opp i Fredrikke, hvor møtet fant sted. Panelet bestod av 2 politikere, 2 sam-funnsvitere, og 2 kybernetikere/databehandlere:Statsråd Helge Seip Stortingsmann Toralf Westermoen Forskningsleder Finn Solie Dr. philos Jens A. R. Christophersen Amanuensis Lars Walløe Professor Ole Johan DahlMøteleder var Per Øyvind Heradstveit, programsekretær i NRK. Innledningen ble holdt av professor Jens Balchen, NTH, via telefon, fra Trondheim. Han kunne ikke ta flyet fra Værnes, pga. tåke. Det var for øvrig han som ga CYB ideen om en slik debatt. Under debatten fremhevet statsråd Helge Seip datamaskinens mulighet til å eliminere demagogi, siden den er egnet til å konfrontere oss med fakta og ut i fra gitte forutsetninger fastslå virkninger av tiltak vi prøver å regulere samfunnsprosesser med. Eksempelvis kunne man da unngå krangel om virkningene av 1/2% renteforandring, eller endring av moms-nivået. Professor Dahl mente at data-maskinens viktigste oppgave i politikken var å gjøre informasjon mer tilgjengelig.Resultatet av debatten ble fyldige reportasjer i Dagbladet (med bilde fra møtet) og i Aftenposten. Sistnevnte tok til og med emnet opp i lederen under tittelen: "Modern Times". Aftenposten konkluderte i sin reportasje med at ingen ville erstatte politikerne med maskiner, men de fleste mente datamaskinen kunne være til stor hjelp for politikerne.

Kilder