Konferansen Kybernetisk Krigføring arrangert av Cybernetisk Selskab