Første ekskursjon til USA i regi av Cybernetisk Selskab