Cybernetisk Selskab besøker Servomøtet i Trondheim