Cybernetisk Selskab feirer 25 år

År: 1994

I anledning Cybernetisk Selskab sitt 25-års jubileum gjennomførte CYB en rekke foredrag og debatter, ga ut et jubileumshefte (tilgjengelig i PDF-format), og avsluttet med en storstilt middag på Teknisk Museum.

Mandag 7. mars

 • Foredrag De ukjente datadronninger med Leikny Øgrim (amanuensis, Ifi)
 • Foredrag Kontorets utvikling med Jens Kaasbøll (amanuensis, Ifi)

Tirsdag 8. mars

Paneldebatt Norsk Høyteknologi, veien til suksess, finnes den? med

 • Knut Ivar Skeid (redaktør Finansavisen (debattleder))
 • Marcus Bayegan (tekn. dir. ABB Teknologi AS)
 • Eirik Næss-Ulseth (leder Taskon AS)
 • Finn Kristensen (tidligere næringsminister)
 • Lars Monrad-Krohn (adm.dir. Tiki-Data A/S)
 • Lars Ødegård (fagsjef forskningspolitisk arbeide, NHO)
 • Dag Kavlie (avd. sjef, Naturvitenskap og teknologi, Norsk Forskningsråd)

Onsdag 9. mars

Paneldebatt Virtual Reality: Kulturens Digitale Felt med

 • Innledning om Virtual Polis av Carl Loeffler (Televerkets Forskningsinstitutt)
 • Erling Maartmann-Moe (forsker Norsk Regnesentral (debattleder))
 • Bjørn Kirkerud (professor Institutt for Informatikk, UiO)
 • Morten Søby (stipendiat Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO)
 • Thomas Gramstad (ass. red. CyberWorld)
 • Anita Leirfall (stip. Filosofisk Inst., Allmenvitenskapelig Høgskole, Trondheim)
 • Haakon Bryhni (stipendiat Institutt for Informatikk, UiO)

Torsdag 10. mars

 • Foredrag Gjøkungen, historien om CYB og Institutt for informatikk - Veteranene ser tilbake og inn i fremtiden med
  • Innledning ved Knut Liestøl (Bestyrer Institutt for informatikk, UiO)
  • CYBs unnfangelse og fødsel v/Ivar Jardar Aasen ((CYBs første formann) fagsjef, Norges Eksportskole)
  • Historien bak Cybs logo v/æresmedlem Rolf Bjerknes (førsteaman., Ifi, UiO)
  • Ifis unnfangelse og fødsel v/Ole Johan Dahl (professor Ifi, UiO} og Nils Christophersen (professor Ifi, UiO)
 • Jubileumsmiddag, Teknisk Museum

Kilder