Studentforeningen PING opprettet

Dato: onsdag 10. september 1997

Kilder