Cybernetisk Selskab starter tradisjonen med å arrangere Foajéfesten