Linjeforeningen Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk (ProsIT) etablert

År: 2001

Fra Historie - Prosit:

ProsIT ble startet etter ønske fra Institutt for Informatikk (Ifi), rett etter profesjonsstudiet i Informatikk ble startet i 2001. Hensikten med profesjonsstudiet var å lage et undervisningsopplegg hvor man la opp til at studentene skulle få stor "kullfølelse". Profesjonsstudentene skulle få egne terminalstuer, grupper og lesesaler slik at man ble godt kjent med medstudenter.

For å bidra til et godt sosialt miljø blant profesjonsstudentene tok Ifi initiativ til å opprette en sosialforening. Foreningen er registrert i Brønnøysund som "Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk", og drives under navnet ProsIT. Åpningen av ProsIT ble feiret på Ifi med champagne og taler, og ble lovet støtte fra Ifi til aktiviteter.

ProsIT har i mange år fått støtte fra budsjettet til Programrådet for Profesjonsstudiet, av midler som er satt av til sosiale tiltak for nye studenter. Støtten er gitt til den årlige Hemsedal-turen, og til enkelttiltak som fadderordningen og fester. Deltakeravgiften til Hemsedal-turen hadde også innbakt 100 kroner i beregnet overskudd, som ble brukt til ProsIT-arrangementer resten av året.

Kilder