Cybernetisk Selskab avvikler sin rolle som bedriftskontakt