Ifi Skitur blir startet av Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk

År: 2006