Linjeforeningen Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk (ProsIT) legges ned

År: 2009