Publikasjonen "Jubileumshefte Cybernetisk Selskab 42 år" utgis