Linjeforeningen Tekniske og Naturvitenskapelige anvendelser (TekNat) opprettet