Narve Trædal utnevnt til æresmedlem av Cybernetisk Selskab