Ekskursjon til Finland i regi av Cybernetisk Selskab