Anne Marie Bekk

Ridder av første klasse

Bilde av Anne Marie Bekk

Anne Maries engasjement på Ifi startet i kvinneforeningen Verdande. Da foreningen slet med aktiviteten og måtte legges ned rundt 2003, så vendte hun sitt engasjement til CYB. Hun var så medlem i Hovedstyret til Cybernetisk Selskab hele 7 semestre, hvor hun også satt som leder et par semestre.

Gjennom sitt engasjement i CYB ble Anne Marie sentral i opprettelsen av Navet, bedriftskontakten på Ifi. Navet startet som et felles prosjekt mellom representanter fra CYB, Mikro og ProsIT og et par ildsjeler, og hun var da en av CYBs representanter i dette prosjektet. Hun var primus motor i mye av det organisatoriske arbeidet med å få i gang Navet, og dette ønsker Keiserinnen å hedre.

For sitt engasjement i opprettelsen av Navet tildeles tittelen Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden til Anne Marie Bekk.

Tildelt 17. februar 2019