Arne Hassel

Stormester

Bilde av Arne Hassel

Arne Hassel har også i tiden etter sitt studie engasjert seg for studentmiljøet på Institutt for informatikk, da gjennom hans arbeid Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden. Først som medlem i Skyggekabinettet, senere som Kommandør.

Han har vært en aktiv ressursperson for ordenen siden dens unnfangelse, og da Geir Arild Byberg trådde ned fra Stormester-rollen i 2015, ble Arne hans arvtaker.

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme anser det som opportunt at Arne Hassel skal lede Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden med Storkorset og sverd-stokken i hende.

Tildelt 17. oktober 2015

Tidligere tildelt: Kommandør

Arne Hassel startet sitt engasjement på Institutt for informatikk ved å bli med i fadderstyret. Derfra ble han fort engasjert i Cybernetisk Selskab, hvor han ble valgt inn i stillingen som kasserer. Økonomistyringen ble hans virke i to år, hvor han så i etterkant faset ut sitt økonomiske engasjement ved å hjelpe til som økonomi-funksjonær.

Gjennom sitt engasjement ble han også involvert i 200-års bursdagsfeiringen til Universitetet i Oslo, og endte opp med å lede arrangementet som festgeneral. Arrangementet huset opp mot 5000 besøkende i løpet av kvelden, og ble for mange deres første møte med det universitet sitt nyeste bygg, Ole-Johan Dahls hus.

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme er av den oppfatning av Arne sitt engasjement har bidratt stort til å bedre studentmiljøet ved Institutt for informatikk.

For hans trofaste og tålmodige arbeid ved Cybernetisk Selskab tildeles Arne Hassel graden Kommandør av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt i 2014