Christian Mikalsen

Ridder

Bilde av Christian Mikalsen

Christian Mikalsen har vært engasjert i flere studentforeninger og studentaktiviteter på Institutt for informatikk. Han var styremedlem i dagen@ifi, satt som styreleder i foreningen for Profesjonsstudentene ved Institutt for Informatikk (ProsIT) gjennom fire semester og var leder for fadderordningen ved Ifi.

Gjennom sitt engasjement var han med på å skape et faddermiljø og studentmiljø som la grunn for det miljøet vi har i dag. Han har vært en viktig bidragsyter og la mye grunnlag for dagens studentmiljø. Dette er arbeid som Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme mener har hatt stor positiv innvirkning på studiemiljøet på Ifi.

For sitt brede engasjement for studentene på Institutt for informatikk tildeles Christian Mikalsen graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 17. oktober 2015