Geir Arild Byberg

Stormester

Bilde av Geir Arild Byberg

Geir Arild Byberg har vært engasjert i studentmiljøet mesteparten av sin studenttilværelse, og var sentral i en tid da flere studentforeninger hadde få medlemmer og så ut til å dø ut. Kanskje fremst av disse er Cybernetisk Selskab, som Geir Arild ledet våren 2008 til og med høsten 2009.

Et viktig arrangement å trekke frem er That's IT, som Geir Arild var sentral i å gjennomføre. Arrangementet var med på å befeste Cybernetisk Selskab sin posisjon som seriøs instituttforening. Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme mener at uten Geir Arild sitt engasjement hadde ikke Cybernetisk Selskab vært i den posisjon den er i dag, kanskje til og med ikke eksistert i det hele tatt.

For sitt uvurderlige arbeid i studentforeningene Cybernetisk Selskab og Mikro tildeles Geir Arild Byberg graden Stormester av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 22. oktober 2011