Hanna Kongshem

Ridder

Bilde av Hanna Kongshem

Hanna har i hele sin tid ved Institutt for Informatikk jobbet for å engasjere og skape et mer inkluderende foreningsmiljø. I sin rolle som nestleder av Navet ble hun kjent som en tok et skikkelig tak og samtidig var en gledesspreder som bidro sterkt på det sosiale.

Dette bidraget smittet raskt over på resten av forenings- og studentmiljøet ved IFI, blant annet gjennom IFIs årlige skitur, IFI-Podcast og hennes innsats som bidragsyter i foreningsfestkomiteen gjennom flere år.

Hanna jobbet også for å skape et sterkere sosialt miljø for masterstudenter på design ved å arrangere fadderuke og felleslunsjer for masterstudenter. Utover Blindern har hun kjempet for IFI og foreningenes interesser i sitt engasjement som koordinator i Forente IT-foreninger, FIF.

For sitt engasjement i foreningen Navet, Forente IT-foreninger og sin evne til å engasjere ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder til Hanna Kongshem.

Tildelt 15. mai 2021