Henrik Hellerøy

Ridder av første klasse i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Henrik Hellerøy har gjennom sitt engasjement lagt ned betydelig arbeid i Cybernetisk Selskab, dagen@ifi og Navet. Spesielt verdt å nevne er hans tid som barsjef i det første kjellerstyret til Escape, hvor han var sentral i opprettelsen av Institutt for informatikk sin første studentkjeller.

Gjennom sitt engasjement styrket Henrik studiemiljøet på Ifi både økonomisk, sosialt og faglig. Dette ønsker Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme å hedre.

For hans brede engasjement i flere studentforeninger, hvis frukter studentmassen har nytt godt av, tildeles Henrik Hellerøy graden Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2013

Foreninger/Organisasjoner