Jan Furulund

Ridder i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Jan har gjennom sitt engasjement som leder bidratt til studentlivet i mange år. Spesielt er arbeidet hans med å knytte kontakter mellom foreningene vært med på å skape en plattform som alle foreningene, spesielt de store, nyter godt av i dag. Interngoder for alle styremedlemmer i Ifi-foreningene, forbedring av rutiner og kontroll rundt arbeidet med skjenkebevillingen til Escape, høyt nivå på profesjonalitet i arbeidet sitt, og det at han også etter endt periode som leder har bidratt til studentmiljøet gjør at Keiserinnen ønsker å hedre Jan.

For sin profesjonelle og imponerende utførelse som leder for Cybernetisk Selskab, samt hans bidrag til foreningen i ettertid, tildeles Jan Furulund graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2017

Foreninger/Organisasjoner