Jesper Johan Vilhelm Andersson

Ridder

Bilde av Jesper Johan Vilhelm Andersson

(Jesper fikk ordenen sin samtidig med Isak Eriksen Bjørn).

2016 var et år av enorm betydning for Mikro. Dette året bestemte noen seg for å ta ansvar for en revitalisering og redefinering av hva Mikro skulle være. Dette arbeidet og det som har fulgt siden helt til disse dager har brakt Mikro til nye høyder, noe som også har kommet resten av studentmiljøet til gode.

For første gang ønsker Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden å hedre to personer samtidig; disse har hver for seg har gjort en utrettelig og enorm innsats for foreningsmiljøet, men er først og fremst er kjent som et uatskillelig tospann som har fått til de utroligste ting gjennom sitt fantastiske samarbeid.

Deres initiativer som 10-minuttersfest har spredd seg bortover i etasjen til andre linjeforeningers kontor og de har vært viktige bidragsytere i å knytte tettere bånd mellom linjeforeningene. De har vært viktige bidragsytere i stiftelsen av og gjennomføringen av aktivitet i Mikros konstruksjonslaug, og de har denne våren også stått for det største arrangementet i Mikro sin historie, nemlig Escape Velocity.

Den ene er kjent som den ivrige typen som kommer med ideene, mens den andre er personen som setter ting i live. Som henholdsvis leder og nestleder har de inspirert både egne og eksterne foreningsmedlemmer gjennom dedikert arbeid over tid. Deres innsats viser hvordan man ikke trenger å være med i mange foreninger for å gjøre en uvurderlig innsats for foreningsmiljøet.

For deres enorme engasjement i Mikro og samarbeid med linjeforeningene på Institutt for informatikk tildeles titlene Ridder til Isak Eriksen Bjørn og Jesper Johan Vilhelm Andersson.

Tildelt 20. april 2018