Klaus Wik

Ridder av første klasse

Bilde av Klaus Wik

Da Cybernetisk Selskab feiret 42 år var Klaus tidlig på ballen med et ønske om å gjøre noe ekstra ut av anledningen. Det var riktig nok 16 år siden han hadde vært aktiv i CYB, men gjennom engasjement og arbeid andre steder på universitetet hadde han opparbeidet seg innsikt og kunnskap som skulle bli sentral i en ting man ønsket å få til med CYB42, nemlig å opprette en egen ridderorden for studentene på Ifi!

Studentene på informatikk har hatt et rikt studiemiljø i mange år, men i 2011 ble instituttet endelig samlet i nytt bygg, Ole-Johan Dahls hus, og med et voldsomt engasjement knyttet til Escape så ville man også få i gang en ridderorden. Keiserinnen var ikke så tydelig i bildet den gang man startet ordenen, og hun trengte en hjelpende hånd for å få alt på plass. Klaus tok på seg dette ansvaret, være seg det å designe medaljer eller sette opp tittel-struktur. Keiserinnen setter stor pris på dette arbeidet.

For sitt arbeid med å få på plass Ifi-ordenen og sin velvillighet til å hjelpe Keiserinnen og hennes ordensinnehavere tildeles tittelen Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden til Klaus Wik.

Tildelt 17. februar 2019