Lise Wåsjø

Ridder

Bilde av Lise Wåsjø

Lise var rask med å starte som frivillig i Escape, og engasjerte seg også gjennom dagen så snart det var mulig. Etter det tok det ikke lange tiden før hun inntok vervene Rekrutteringsansvarlig og Bedriftsansvarlig i henholdsvis CYB og dagen. Ved siden av sine allerede krevende verv har hun vært med på å grunnlegge flere foreninger rundt om på universitetet, med fokus på alt fra fellesskap blant studenter til hvordan livet blir i framtiden.

Men det var gjennom CYB kandidaten sitt engasjement tok av. Lise har jobbet aktivt for å gjøre styrene mer profesjonelle og studentmiljøet rundt Escape mer inkluderende og tilgjengelig for alle. Det man ønsker å dra fram ved denne kandidaten er hennes fokus på å skape den beste grobunnen for videre engasjement i studentmassen ved IFI.

Selv dette kulturelle arbeidet har vist seg å ikke være nok for Lise, som i nyere tid har tredd inn i vervet som Kasserer for CYB. Og når tall blir for tørt stiller hun plutselig opp med alt fra promotering og plakater til organisering og ansvar for interne arrangement langt utenfor hva som er forventet av henne!

For sitt engasjement i foreningene dagen@ifi og Cybernetisk Selskab og sitt arbeid for inkludering og tilgjengeliggjøring ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder til Lise Wåsjø.

Tildelt 23. oktober 2021