Magnus Johansen

Kommandør

Bilde av Magnus Johansen

Magnus Johansen engasjerte seg tidlig i studiet, og den nye studentkjelleren på Ole-Johan Dahls hus ble hans hjertebarn. Som pubens første kjellermogul bygde han stedet opp, etablerte det første kjellerstyret, og gjorde det til en åpen og sosial møteplass for studentene på Institutt for informatikk.

Gjennom Magnus sitt engasjement og diplomati ble det mange gode samarbeid på tvers av foreninger, hvor det pågående samarbeidet med dagen@ifi er viktig å dra frem, men også hans arbeid for Universitet i Oslo da det arrangerte sin 200-års bursdag på Ole-Johan Dahls hus den 2. september 2011. Dette er arbeid Hennes Majestet Keiserpingvinen mener har hatt stor betydning for studentmiljøet på Ifi.

For hans sentrale og aktive arbeid i både oppstarten av Escape, men også oppfølging de påfølgende årene med vise råd og god teft, tildeles Magnus Johansen graden Kommandør av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 20. oktober 2012