Marte Hesvik Frøyen

Ridder

Bilde av Marte Hesvik Frøyen

Marte Hesvik Frøyen har i løpet av sin studietid ved Institutt for Informatikk, vært en sentral pådriver for et bedret studentmiljø og vist stort engasjement i de ulike foreningene på huset. Hovedtyngden av hennes innsats har vært lagt ned i dagen@ifi, som hun ledet i 2012. Hun har i tillegg hatt andre styreverv i Navet og dagen@ifi, vært Skjenkemester i Cybernetisk Selskab, og stilt opp som ressursperson og uvurderlig bidragsyter for dagen@ifi-styrer etter 2012.

Marte har også vært fakultetskontakt for fadderordningen på Ifi i 2012 med ansvar for rekruttering av faddere og koordinering av fadderaktiviteter ved instituttet.

For sitt uvurderlige arbeid i dagen@ifi og engasjement i Navet og Cybernetisk selskab, i tillegg til ekstra innsats for å bedre studentmiljøet ellers, tildeles Marte Hesvik Frøyen graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 17. oktober 2015