Martine Rolid Leonardsen

Ridder av første klasse i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Martine Rolid Leonardsen har siden høsten 2012 satt sitt preg på studentmiljøet på Institutt for Informatikk. Etter en kort periode som intern i Navet gikk hun rett inn i lederrollen, noe hun mestret med glans. Der innførte hun en ny prismodell som førte til økt andel faglige bedriftspresentasjoner. Hun har også arbeidet for økt synlighet for startup-bedrifter og entreprenørskap både i Navet og gjennom sitt verv som studentkontakt i innovasjonsutvalget. Martine har også vært aktiv både i dagen@ifi og vært med på å arrangere foreningsfesten.

For sitt engasjement i studentmiljøet på Ifi gjennom Navet og hennes innsats for å gjøre bedrift- og startup-kontaktene bedre og mer synlig for studentene tildeles Martine Rolid Leonardsen tittelen Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2017

Foreninger/Organisasjoner