Martine Rolid Leonardsen

Ridder av første klasse

Bilde av Martine Rolid Leonardsen

Martine Rolid Leonardsen har siden høsten 2012 satt sitt preg på studentmiljøet på Institutt for Informatikk. Etter en kort periode som intern i Navet gikk hun rett inn i lederrollen, noe hun mestret med glans. Der innførte hun en ny prismodell som førte til økt andel faglige bedriftspresentasjoner. Hun har også arbeidet for økt synlighet for startup-bedrifter og entreprenørskap både i Navet og gjennom sitt verv som studentkontakt i innovasjonsutvalget. Martine har også vært aktiv både i dagen@ifi og vært med på å arrangere foreningsfesten.

For sitt engasjement i studentmiljøet på Ifi gjennom Navet og hennes innsats for å gjøre bedrift- og startup-kontaktene bedre og mer synlig for studentene tildeles Martine Rolid Leonardsen tittelen Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 5. mai 2017