Martin Haugland

Kommandør i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Martin Haugland har vært engasjert i flere foreninger på Institutt for informatikk: Cybernetisk Selskab, dagen@ifi, Ifi fadderordning, ProsIT, og Mikro. Han var også sentral i arbeidet med å videreføre tradisjonen med Ifi skitur til Hemsedal da ProsIT ble lagt ned.

Da arbeidet med Escape ble påstartet var Martin tidlig inn i prosessen, og ble den første økonomiansvarlige tilknyttet kjellerstyret. Sammen med Arne Hassel fikk de på plass en grunnleggende struktur for Cybernetisk Selskab sin økonomi, slik at foreningen kunne drives som en stor organisasjon.

Han var også sentral i arbeidet med dagen@ifi, da han gjennom tre år satt i styret da man blant annet taklet utfordringene knyttet til å ta i bruk de nye lokalene i Ole-Johan Dahls hus. Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme er av den oppfatning at dette arbeidet er verdig en hedersbetegnelse av høy grad.

For sitt brede og iherdige engasjement på Institutt for informatikk tildeles Martin Haugland graden Kommandør av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2012

Foreninger/Organisasjoner