Odd-Tørres Lunde

Ridder i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Odd-Tørres har gjennom flere år satt sitt preg på studentmiljøet ved instituttet. I kraft av sin sprudlende personlighet og sterke engasjement har han bidratt til å minske avstanden mellom foreningene og knytte bånd mellom ulike deler av studentmiljøet. I løpet av sin tid på Ifi har vedkommende vært aktiv i flere foreninger, men har hovedsakelig gjort seg bemerket gjennom sin innsats som leder i CYB og ved å være en sterk bidragsyter inn mot de fleste større studentarrangementer ved instituttet.

For sitt bidrag som en samlende figur, sosialt midtpunkt og utrettelig festarrangør ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder til Odd-Tørres Lunde.

Tildelt 2018

Foreninger/Organisasjoner