Sigurd Rognhaugen

Ridder

Bilde av Sigurd Rognhaugen

Sigurd bidro sterkt til og var primus motor for et løft av Navet etter et generasjonsskifte. I tillegg var han bredt aktiv ellers i foreningsmiljøet og var med på å dra liv igjen i IFI-avis, starte opp homebrew og bidratt med grafisk design der det var behov for det. Han var også med på oppstarten av Forente IT-foreninger, FIF, og å sikre sterk representasjon fra IFI.

I sitt styreverv i Navet jobbet Sigurd sterkt for å bedre forholdene til andre foreninger, i særs CYB. I tillegg dro han i gang tradisjonen Cava-fredag igjen, en tradisjon som hadde falt bort. Han kan også i stor grad krediteres med et løft i Navets overskudd og overføringer til FU.

For sitt engasjement i Navet men også det brede studentmiljøet gjennom foreninger som Homebrew, IFI-Avis og Forente IT-foreninger tildeles tittelen Ridder til Sigurd Rognhaugen.

Tildelt 15. mai 2021