Sjur Hernes

Ridder

Bilde av Sjur Hernes

Sjur Hernes har viet en stor del av sin studietid til å forbedre andres studenttilværelse på Institutt for informatikk. Han har tilbragt mye tid i Cybernetisk Selskab sine mange styrer, hvor han blant annet var en uunnværlig ressurs i Escape sine første år. Her klokket han flere timer bak baren enn de fleste, stort sett som Sjenkemester, og sørget for at studentpuben vår kom seg på beina i sin spede begynnelse.

Han har også sittet flere år i styret til dagen@ifi. Dette kulminerte i den utfordrende jobben som styreleder det året vi alle flyttet inn på vårt nye, fornemme bygg – Ole-Johan Dahls Hus. I tillegg til dette fant han også tiden til å sitte i styret til Navet og bidro som nøkkelressurs under avviklingen av UiO 200-feiringen – den største festen i Blinderns historie.

Bidragene til Sjur Hernes er så mange at det er vanskelig å ramse opp alle. Men det er klart at hans stå på-vilje og innsats for en bedre studenttilværelse på Ifi har vært enormt viktig, og står som et eksempel for andre å følge. Det er en glede å tildele Sjur Hernes graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 17. oktober 2015